Suriname P16 Type I, II en III MH/ongebr CV 500 €

Nieuw product

€ 169,99

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS 

SURINAME

NVPH nr:  P16 type I, II, III

 

MH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  500 Euro  

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht