Nederland PW4 met "ALPHEN 1893" VFU/gebr CV 110 € PRACHT!!!

Nieuw product

€ 35,98

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE 

NVPH  PW4

VFU

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  110 EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht