Nederland P27I variëteit 5 MNH/postfris CV 150+ € BEFUND VLEEMING

Nieuw product

€ 133,67

Meer informatie

Nederland/Niederlande/Netherlands

NVPH  nr : P27I

varieteit 5 blauw lijntje in T van port

MNH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 150+ EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht