Ned Indie P9C-IV MH/ongebr CV 1000 € lees

Nieuw product

€ 99,99

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS

INDIE

NVPH nr : P9C-IV,

met gerepareerd scheurtje, toch een zeer zeldzame type/tanding

 

MH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  1000 EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht