Aanbieding! Ned. Indie 120 met "Postagentschap-Batavia-Roterdam VFU/gebr CV ?? € Bekijk groter

Ned. Indie 121 met "Postagentschap-Batavia-Rotterdam VFU/gebr CV ?? €

Nieuw product

€ 10,27

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE 

NVPH   120

VFU, met een grootrond stempel

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  ??   EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht