Ned.Indie 2 pos 32-33 paartje "SOERABAJA 1870" VFU/gebr CV 850 €

Nieuw product

€ 257,07

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS

INDIE

NVPH nr : 2

 

VFU paartje met Soerabaja 1870 stempel

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  850 EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht