Ned. Indie P6 C-I VFU/gebr CV 10+ €

Nieuw product

€ 5,13

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS

Ned. Indië

NVPH P6 C-I

 VFU

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 10+ EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht