Liechtenstein 114-115 ZEPPELIN Luftpost MNH/postfis CV 650 €

Nieuw product

€ 236,50

Meer informatie

LIECHTENSTEIN

MICHEL  nr : 114-115

MNH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 650 EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht