Nederland 35, 36 (2x) op R-mengfrankering Rotterdam-België CV 100+ €

Nieuw product

€ 30,84

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE 

NVPH:   35 en 36 (2x)

 VFU

op een R-mengrankering Rotterdam naar België

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  100  EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht