Nederland 1 "KISSPRINT" lijkt op dubbeldruk VFU/gebr CV ??? €

Nieuw product

€ 154,24

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

NVPH    1

  VFU

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  ??? EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht