Nederland 3 "FRANCO-kastje in BLAAUW" VFU/gebr CV 450 €

Nieuw product

€ 133,67

Meer informatie

Nederland/Niederlande/Netherlands

NVPH  nr : 3

VFU met franco kastje stempel in blaauw

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 450 EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht