Curacao 80A Jubileum 1923 MNH/postfris CV 250 € certificaat

Nieuw product

€ 118,24

Meer informatie

Nederland/Niederlande/Netherlands

CURACAO

NVPH  nr : 80A

MNH/postfris

met een recent certificaat Vleeming

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 250 EURO 

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht