Nederland P8B-III Port 1881 VFU/gebr CV 40 €

Nieuw product

€ 14,39

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

NVPH P8B-III

  VFU 

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  40 EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht