Nederland 369-370 GUILLOCHE MH/ongebr CV 29 € Bekijk groter

Nederland 369-370 GUILLOCHE MNH/postfris CV 29 €

Nieuw product

€ 8,99

Meer informatie

Nederland/Niederlande/Netherlands

NVPH 369-370

MNH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 29 Euro

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht