Ned. Indie 16Fa Willem III 2,5Gld MH/ongebr CV 135 €

Nieuw product

€ 39,99

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

INDIE

NVPH   16Fa

 MH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  135 EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht