Ned. Indie 38f (dubbeldruk), 39fb op brief Tjilatja-Batavia 1902 CV 350+ €

Nieuw product

€ 257,07

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

INDIE

NVPH  38f, 39, 39fa 

  VFU op brief van Tjilatja naar Batavia 1902

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  350++ EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht