Nederland 37 R-dubbelfrankering VLAKENBURG (L) naar Brusxelles 1893 CV 38+ €

Nieuw product

Dit product is niet meer op voorraad

€ 15,41

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE 

NVPH:   37

 VFU

op een R-dubbelfrankering van Valkenburg naar Brussel 1893

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  38+  EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht