Nederland 5 PAARTJES (4x) en 4 zegels VFU/gebr CV 160 €

Nieuw product

€ 34,95

Meer informatie

Nederland/Niederlande/Netherlands

NVPH  5

paartjes 4 en losse zegels 4

 VFU

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde: 160 EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht