Nederland 2o plt IX 28/30 STRIP van 3 VFU/gebr CV 400 € CERTIFICAAT !!

Nieuw product

Dit product is niet meer op voorraad

€ 149,99

Meer informatie

NEDERLAND/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

NVPH  2o

  VFU in strip van 3, plt IX 28/30

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  400 EURO

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht