ANTILLEN 230-233 Juliana MNH/postfris CV 425 €

Nieuw product

€ 143,95

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS

CURACAO/ANTILLEN

NVPH nr:  230-233

 

 MNH

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:   425 Euro   

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht