Curacao 74b Hulpzegel Type I en II MNH/postfris CV 375 €

Nieuw product

€ 123,39

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS CURACAO

NVPH nr:  74b

 

MNH, heel miniem lichtbruin vlekje bovenste zegel

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:  375 Euro  

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht