Curacao 70D Wilhelmina 2,5Gld MNH/postfris CV 425 € Certificaat Vleeming

Nieuw product

€ 249,99

Meer informatie

NEDERLAND/NIEDERLANDE/NETHERLANDS

Curacao

NVPH nr : 70D

MNH, moeilijke tanding met oplage van 1800 stuks volgens Vleeming

Quality/kwaliteit:  mooie exemplaren, goede centrering, zie afbeeldingen voor tanding

 

Cataloque Value/Catalogus Waarde:   425 EURO  

           Abbreviations                Afkortingen                                     Abkeurzungen

VFU  =   very fine used               prima gebruikt zonder fouten          gebraucht ohne fehler

FU    =   fine used, small fault    gebruikt met kleine fout                   gebraucht met kleine fehler

MNH =   mint never hinged         postfris                                            postfrisch

MH    =  mint hinged                   ongebruikt                                       ungebraucht